Skip to content Skip to navigation

Nhận thẻ Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2020.

Địa điểm: Phòng CTSV (A.101)

Thời gian: Từ ngày 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020.

   - Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 30

   - Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 30.

Danh sách được cấp thẻ BHYT. Sinh viên xem file danh sách đính kèm [BHYT].

Những trường hợp chưa có thẻ đợt này, sẽ có thông báo phát sau. Sinh viên xem file danh sách đính kèm [ CAP THE DOT SAU].

Riêng những bạn không được cấp thẻ BHYT 3 tháng cuối năm xem danh sách đính kèm [KHONG DUOC CAP THE].

 

Lưu ý: sinh viên nội trú ở KTX thì liên hệ KTX để nhận thẻ BHYT.

Sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.