Skip to content Skip to navigation

[Nhắc nhở] Thông báo đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2018-2019 [Sắp hết hạn đăng ký]

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác Sinh viên (Phòng CTSV) thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG:

1.1 Đối tượng đăng ký:

Sinh viên hệ đại học chính quy (văn bằng 1) đang học tại trường trong thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học, không bị kỷ luật trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.

1.2 Đối tượng xét học bổng:

a. Học bổng loại Khuyến khích: áp dụng đối với:

  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nhận học bổng là điều kiện cấp thiết để sinh viên có thể duy trì việc học tập và theo đuổi ước mơ chinh phục tri thức.
  • Sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.
  • Sinh viên có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn - Hội, công tác lớp sinh viên, công tác xã hội.
  • Sinh viên có nhu cầu nhận học bổng.

b. Học bổng loại Khá: áp dụng đối với sinh viên đạt ĐHT và ĐRL loại khá trở lên.

c. Học bổng loại Giỏi: áp dụng đối với sinh viên đạt ĐHT loại giỏi trở lên và ĐRL đạt loại tốt trở lên.

d. Học bổng loại Xuất sắc: áp dụng đối với sinh viên đạt ĐHT và ĐRL đạt loại xuất sắc

2. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

- Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 đăng ký theo link:https://forms.gle/oMHDDmMA4yakXerx6

- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/9/2019.

3. LƯU Ý:

- Chỉ xét học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên đăng ký theo thông báo.

- Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên.

- Sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế ở học kỳ 2 năm học 2018-2019 không được xét học bổng. Thời hạn cập nhật bảo hiểm y tế đến hết ngày 01/9/2019.

- Đối với học bổng ngoài ngân sách vẫn sử dụng danh sách đăng ký của học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho đến khi có thông báo mới.

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

-  Forum trường: https://forum.uit.edu.vn/node/537405;

-  Phòng CTSV - A101;

-  Email ctsv@uit.edu.vn.

 

Link thông báo: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019