Skip to content Skip to navigation

Mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2023

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT năm 2014; Luật Việc làm năm 2013; Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015; Luật Lao động năm 2019; Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức đóng BHYT (lương cơ sở: 1.800.000 đồng) kể từ ngày 01/7/2023 như sau:

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Phương thức HSSV đóng 70% NSNN hỗ trợ 30% Tổng mức đóng BHYT
3 tháng 170.100 72.900 243.000
6 tháng 340.200 145.800 486.000
9 tháng 510.300 218.700 729.000
12 tháng 680.400 291.600 972.000

Nguồn - Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.