Skip to content Skip to navigation

Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau:

Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy đang học tập tại trường

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.390.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2019 (12 tháng: 01/01/2019 -31/12/2019), cụ thể như sau:

4,5% x 1.390.000 đồng x 12 tháng = 750.600 đồng.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 225.180 đồng

Số tiền sinh viên đóng = 525.420 đồng

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ Lớn (VietABank - CN Chợ Lớn)

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 3001000028049000

Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm học 2018-2019

Số tiền nộp: 525.420 đồng.

Sinh viên đăng ký theo link hướng dẫn như sau: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat

Lưu ý:

Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát (Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định). Sinh viên không đăng ký khảo sát nơi khám chữa bệnh ban đầu thì hệ thống sẽ mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là: Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Mã: 036).

Sinh viên đã có thẻ BHYT ở nơi khác và đang nội trú tại KTX không đóng tiền mua BHYT ở trường.

Riêng sinh viên đã đi làm được công ty cấp thẻ BHYT hoặc sinh viên đã mua (được cấp)  BHYT ở địa phương, Phòng CTSV sẽ có thông báo cập nhật xác nhận  BHYT sau.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua BHYT từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 05/12/2018

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ 15 điểm rèn luyện và sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường./.