Skip to content Skip to navigation

Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau:

Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2018 (12 tháng: 01/01/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau:

4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng.

Trong đó:

Sinh viên đóng 70%                     = 491.400 đồng

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Ngân hành TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Sài gòn

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 25083649

hoặc 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ Lớn (VietABank - CN Chợ Lớn)

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 3001000028049000

Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm học 2017-2018

Số tiền nộp: 491.400 đồng.

Sinh viên đăng ký theo link hướng dẫn như sau: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat

Lưu ý:

- Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình chính sách được địa phương cấp thẻ, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng trong năm 2018, phải nộp thẻ bảo hiểm y tế photo về phòng CTSV (A.101) đến hết 16 giờ 30 ngày 15/12/2017.

- Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát. Nếu sinh viên không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu sẽ được mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - Mã BV: 036 (Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định).

- Sinh viên ở nội trú tại KTX thì không đăng ký bệnh viện và không nộp tiền mua BHYT ở Trường.

Riêng sinh viên đã đi làm được công ty cấp thẻ BHYT hoặc sinh viên đã mua BHYT ở địa phương, Phòng CTSV sẽ có thông báo cập nhật trên hệ thống xác nhận  BHYT sau.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua BHYT từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 15/12/2017

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT ở học kỳ nào thì sẽ bị kỷ luật ở học kỳ đó và trừ 25 điểm rèn luyện./.