Skip to content Skip to navigation

Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau:

Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy

Mức đóng bảo hiểm y tế:  

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT năm 2016 thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng = 653.400 đồng.

Sinh viên được ngân sách hỗ trợ 30% : 196.202 đồng

Sinh viên phải đóng (70%): 457.380 đồng

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài Gòn

Tên tài khoản       : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản         : 25083649

 Nội dung nộp tiền: <Họ và tên>, <MSSV>, Nộp tiền BHYT năm 2016

 Số tiền nộp: 457.380 đồng.

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2016. 

Lưu ý:

  • Sinh viên được cấp thẻ BHYT hoặc đã mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương còn giá trị sử dụng đến 30/6/2017 thì không đăng ký mua BHYT ở trường. Sinh viên đã mua BHYT ở KTX thì không đăng ký và không mua ở Trường. Khi nào có thông báo nộp thẻ BHYT photo thì các bạn mới nộp nha.
  • Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát (Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định). Sinh viên không đăng ký khảo sát nơi khám chữa bệnh ban đầu thì hệ thống sẽ mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là: Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Mã: 036).
  • Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.
  • Thời gian thực hiện:

Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, đóng tiền mua BHYT, và điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến ngày 30/11/2016.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT ở học kỳ nào thì sẽ bị kỷ luật ở học kỳ đó và trừ 25 điểm rèn luyện./.