Skip to content Skip to navigation

Mời SV đăng ký tham gia tuần huấn luyện thuật toán từ 30/09/2019 - 05/10/2019

[Cập nhật thêm mẫu đơn xin phép, lệ phí tham dự, vấn đề mua áo]

Chào các bạn!

Để nâng cao kỹ năng về lập trình thuật toán cho SV, Trường có tổ chức 1 tuần luyện tập tăng cường với Thầy TS. Nguyễn Thanh Tùng như sau:

  • Các bạn mới tham gia lần đầu: Sáng từ 8:00 - 11:30 (lớp Tân Binh)
  • Các bạn đã có kinh nghiệm lập trình: Chiều từ 13:00 - 16:30 (lớp Chiến Binh)

Các bạn sẽ được học nguyên tuần:  từ thứ hai (30/09/2019) đến thứ bảy (05/10/2019).

Địa điểm: Phòng C112

Để tham gia các bạn vào trang https://classroom.google.com và gõ vào mã lớp nfw670 . Để được chấp nhận các bạn đăng kí qua form tại đây: http://bit.ly/UIT_BootCamp_2019_3 . Các bạn nhớ đăng nhập bằng email gm.uit.edu.vn

Một số lưu ý:

  1. Các bạn mang theo laptop và ổ cắm điện.
  2. Các bạn đã có thẻ ALGOBOOTCAMP - đeo thẻ trong thời gian học.
  3. Các bạn được học mà không phải đóng bất kỳ lệ phí nào. Việc mua áo là không bắt buộc.
  4. Sẽ có điểm danh
  5. Các bạn có thể theo dõi và làm bài tập online trên Wecode: https://khmt.uit.edu.vn/laptrinh/bootcamp2019/
  6. [mới cập nhật] Sinh viên có thể email xin phép giảng viên vắng mặt các buổi học để tham gia tuần huấn luyện bằng email hoặc bằng bảng giấy: mẫu đơn gợi ý ở đây. Phòng CTSV chỉ xác nhận các bạn có đăng ký tham gia tuần huấn luyện, còn việc cho phép các bạn được vắng mặt là quyền của giảng viên.

Nếu có thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua Thầy Toàn 

[ALGO BOOTCAMP 2019]