Skip to content Skip to navigation

MỜI SINH VIÊN THAM DỰ BÀI GIẢNG VỀ AI CỦA ĐHQG-HCM VÀ ĐẠI HỌC DEAKIN

MỜI SINH VIÊN THAM DỰ BÀI GIẢNG VỀ AI CỦA ĐHQG-HCM VÀ ĐẠI HỌC DEAKIN

 

1. Thời gian: 14g00 - 16g30 ngày 08/4/2024 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Nội dung: gồm 03 bài giảng về lĩnh vực AI từ các diễn giả ĐHQG-HCM và Đại học Deakin.

5. Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/baigiangAI-Deakin

Lưu ý: SV đăng ký trước 11h30 thứ 4 ngày 03/4/2024