Skip to content Skip to navigation

Mở lại Link đăng ký học bổng khuyến khích học tập HK1 2020-2021

Chào các bạn,

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký chưa thành công, quên đăng ký, Phòng CTSV mở lại Link đăng ký học bổng khuyến khích học tập theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-hoc-bong-khuyen-k...

Đến 16g00 ngày 07/4/2021 sẽ khóa link. Các bạn nhớ đọc kỹ thông báo đăng ký thành công phải có email xác nhận gửi về nhé. ^^