Skip to content Skip to navigation

Lớp kỹ năng Sinh viên UIT - Sinh viên TOÀN CẦU

 Bạn hiểu thế nào về cách mạng công nghiệp 4.0?

 Vai trò của CNTT, nhu cầu nhân sự ngành CNTT trong thời đại 4.0

 Phương pháp học tập chuyên ngành CNTT

 Người học CNTT cần làm gì để vươn tới thành công trong thời đại 4.0?

Tất cả sẽ được trao đổi và giải đáp tại chương trinh Sinh viên UIT - Sinh viên TOÀN CẦU lúc 09:30, thứ năm, ngày 19/12/2019 tại Hội trường E.

Các bạn sinh viên có thể đăng ký bằng cách comment tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/541221 theo cú pháp "Đăng ký - MSSV"

Chủ đề sẽ được trao đổi bởi Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hoàng Văn Kiếm - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM, người đã và đang gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển toàn diện của sinh viên UIT. Thầy cũng là người có nhiều cơ hội được tiếp cận trực tiếp với sự phát triển nhảy vọt của nền công nghệ thông tin - truyền thông tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Click image for larger version  Name:	ThayKiem.jpg Views:	0 Size:	884.2 KB ID:	541222