Skip to content Skip to navigation

Lịch thi tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa - Khóa 8

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch thi Tuần SHCD-SV đầu khóa.

Các bạn xem lịch thi, phòng thi, giờ thi (file chi tiết đính kèm)


Tập tin đính kèm: TB Tuan SHDK.doc
Tập tin đính kèm: DS phong thi.xls