Skip to content Skip to navigation

Lịch học sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2016-2017 (dự kiến)

Đối tượng: sinh viên khóa 2013, 2014, 2015. Sinh viên các Khóa còn lại có thể tham gia nhưng không cần đăng ký. 

Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG-HCM

Số lượng SV đăng ký tối đa 1 buổi: 900 SV

Hướng dẫn sinh viên đăng ký lịch học, sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký.Thời gian đăng ký từ ngày 07/10/2016 - 10/10/2016

Sinh viên đăng ký tối thiểu 1 chuyên đề A và 1 chuyên đề B.

Sinh viên xem lịch học chi tiết đính kèm. Link đăng ký https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd.

Mọi thắc mắc SV liên hệ tại http://forum.uit.edu.vn/threads/64088

STTBuổi

Loại chuyên đề

Thời gian

Nội dung (đang cập nhật poster giới thiệu)

1.

A

Sáng thứ tư

Ngày 12/10/2016

 

7:30 - 8:00: Các điểm chú ý về CTSV trong năm học 2016 - 2017

8:00-11:00: Kiến thức pháp luật dành cho SV lslengoclamdien

11:00-11:30: Các điểm chú ý về học vụ trong năm học 2016-2017

2.

B

Chiều thứ tư

Ngày 12/10/2016

13:30-16:30: Tư duy khởi nghiệp (PGS.TS Nguyễn Anh Thi & Anh Phạm Duy Hiếu )

3.

B

Sáng thứ bảy

Ngày 15/10/2016

7:30-11:00: FPTSoftware Leader Talk 

822x512

- Chia sẻ về các định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, đưa ra những bài học liên hệ thực tế từ bản thân các diễn giả.

- Chia sẻ về các kĩ năng, chuyên môn cần thiết trong các công việc, dự án thực tế tại FPT.

4.

A

Sáng thứ ba

Ngày 18/10/2016

 

7:30-8:00: Các điểm chú ý về CTSV trong năm học 2016-2017

8:00-11:00: Các vấn đề có liên quan đến Mạng xã hội (Thầy Huỳnh Văn Thông)

tshuynhvanthong

 

11:00-11:30: Các điểm chú ý về học vụ trong năm học 2016-2017

5.

B

Chiều thứ ba

Ngày 18/10/2016

13:30-16:30: Trao đổi về việc học CNTT qua các học liệu tiếng Anh (PGS.TS. Đỗ Phúc)

6.

A

Sáng thứ năm

Ngày 20/10/2016

07:30-08:00: Các điểm chú ý về CTSV trong năm học 2016-2017

08:00-11:00: Giới thiệu về AEC (Chị Nguyễn Trần Phi Yến)

thsnguyentranphiyen (1)

 

11:00-11:30: Các điểm chú ý về học vụ trong năm học 2016-2017