Skip to content Skip to navigation

Lễ trao học bổng Microsoft YouthSpark và chương trình tập huấn kỹ năng

 

 

Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2017 tại Phòng A 116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc Gia HCM, Chương trình Microsoft YouthSpark phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED), Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc Gia HCM, trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “LỄ TRAO HỌC BỔNG MICROSOFT YOUTHSPARK” cho nữ sinh theo học nhóm ngành  Công nghệ Thông tin.

Học bổng Microsoft YouthSpark cung cấp hỗ trợ tài chính 600 USD/năm cho 80 nữ sinh tài năng được tuyển chọn từ 8 trường Đại học lớn ở Việt Nam là :

1.    Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội: 8 SV
2.    Đại học Bách Khoa Hà Nội: 12 SV
3.    Đại học Bách Khoa Đà Nẵng: 14 SV
4.    Đại học Cần Thơ: 8 SV
5.    Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế: 10 SV
6.    Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh: 10 SV
7.    Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh: 14 SV
8.    Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh: 4 SV

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, các em nữ sinh còn được cung cấp các cơ hội định hướng nghề nghiệp, cải thiện ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cùng các chuyên gia là các CEO, chuyên gia công nghệ từ Microsoft và các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, giúp các em sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động trong ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin.

Đặc biệt, từ 10:00-12:00 là chương trình tập huấn kỹ năng về Lập kế hoạch và quản lí thời gian cho các bạn SV có quan tâm. Phòng CTSV xin mời các bạn SV tham gia