Skip to content Skip to navigation

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 - Thứ tự trao bằng, Sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên được khen thưởng Thủ khoaThứ tự nhận bằng và Sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2019.

Sinh viên xem danh sách, thứ tự, sơ đồ tại các file đính kèm.

Phòng Công tác Sinh viên nhắc lại thông báo về thời gian địa điểm tổ chức Lễ, nhận và trả lễ phục, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2019:

1.1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28/11/2019 (thứ năm). Học viên, sinh viên tập trung diễn tập và nghe hướng dẫn lúc 07 giờ 30.

1.2. Địa điểm:

- Giảng đường 1 – Tòa nhà A Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Phụ huynh theo dõi truyền hình trực tiếp tại Giảng đường 2, 3 - Tòa nhà A

- Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tại http://live.uit.edu.vn

2. Nhận và Trả Lễ phục tốt nghiệp

2.1. Nhận lễ phục:

- Thời gian: 02 ngày, ngày 26 và ngày 27/11/2019, sáng từ 8g00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 16g30.

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên - Phòng A.101.

- Thủ tục nhận lễ phục: xuất trình thẻ học viên, sinh viên nộp tiền thế chân. Sinh viên có thể nhờ người thân, bạn bè đóng tiền thế chân và nhận thay. 

2.2. Trả lễ phục

Học viên, sinh viên trả lễ phục, vỏ bằng và nhận lại tiền thế chân từ khi kết thúc Lễ Tốt nghiệp đến 12h30 cùng ngày, nếu qua thời hạn trên xem như học viên, sinh viên mua lễ phục và vỏ bằng làm kỷ niệm.

Chi tiết Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp, nhận và trả lễ phục xem tại: Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2019