Skip to content Skip to navigation

Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 - Thứ tự trao bằng, Sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý đối với tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên được khen thưởngThứ tự nhận bằng và Sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2018.

Sinh viên xem danh sách, thứ tự, sơ đồ tại các file đính kèm.

 

Phòng Công tác Sinh viên nhắc lại thông báo về thời gian địa điểm tổ chức Lễ, nhận và trả lễ phục, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2018:

1.1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2018 (thứ bảy). Nghiên cứu sinh, Học viên, sinh viên tập trung diễn tập và nghe hướng dẫn lúc 07 giờ 30.

1.2. Địa điểm:

- Giảng đường 1 – Tòa nhà A Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Phụ huynh theo dõi truyền hình trực tiếp tại Giảng đường 2, 3 - Tòa nhà A

- Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tại http://live.uit.edu.vn

2. Nhận và Trả Lễ phục tốt nghiệp

2.1. Nhận lễ phục:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 07/6/2018 - 08/6/2018, từ 8g00 - 16g30.

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên - P101- Tòa nhà A.

- Thủ tục nhận lễ phục: xuất trình thẻ học viên, sinh viên nộp tiền thế chân

2.2. Trả lễ phục

Học viên, sinh viên trả lễ phục, vỏ bằng và nhận lại tiền thế chân trong ngày 09/6/2018, cụ thể là sau khi kết thúc Lễ Tốt nghiệp đến 12h30 cùng ngày, nếu qua thời hạn trên xem như học viên, sinh viên mua lễ phục và vỏ bằng làm kỷ niệm.

Chi tiết Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp, nhận và trả lễ phục xem tại: Thông báo thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018