Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách tham gia BHYT và cập nhật BHYT - Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kiểm tra danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2019.

Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2019 được tính trong khoảng 01/01/2019-31/12/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020).

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty hoặc nơi khác.  Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập nhật (mang theo BHYT).

Thời gian phản hồi và cập nhật: từ ngày 10/6/2019 -10/7/2019 .
Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi trực tiếp về Phòng CTSV (A.101)
Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

File đính kèm: