Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách sinh viên tham gia BHYT ở HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty.

Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2017-2018

Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi trực tiếp về Phòng CTSV (A.101)

Hoặc tại https://forum.uit.edu.vn/node/525940

Thời gian phản hồi: từ ngày 29/5 - 08/6/2018.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

File đính kèm: