Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đóng tiền tham gia BHYT ở trường và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tính đến hết ngày 10/12/2018 (#N/A: là sinh viên chưa đăng ký bệnh viện). 

Và danh sách sinh viên đóng tiền sai cú pháp nội dung, các bạn kiểm tra và phản hồi về Phòng Kế hoạch Tài chính (A.113) trước 11g30 ngày 13/12/2018 để được cập nhật.

Sinh viên kiểm tra thông tin, phản hồi về Phòng CTSV để được điều chỉnh nếu có sai sót.  

Riêng các sinh viên đăng ký nơi KCCBBĐ ở các bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ, sinh viên nộp bản photo BHYT 2018 về Phòng CTSV (A.101) đến 11g30 ngày 13/12/2018 để tiếp tục thời gian tham gia BHYT ở bệnh viện này. Nếu sau thời gian trên, sinh viên không nộp bổ sung theo quy định sẽ chuyển nơi khám CBBĐ về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.