Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau:

- Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ

- Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra.

- Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A), sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/547968 (SINH VIÊN KHÔNG CÓ MÃ SỐ BHXH PHẢI NỘP CÁC GIẤY TỜ BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH => nộp tại Phòng CTSV (A.101).

- Một vài trường hợp mã số BHXH sinh viên cung cấp không đúng với hệ thống. Sinh viên vui lòng tra cứu lại mã số BHXH tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx VÀ SO SÁNH với mã số BHXH tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem

- Những sinh viên có mã thẻ BHYT bắt đầu là ký tự: TA, TC, TS, TQ BẮT BUỘC PHẢI NỘP các giấy tờ bổ sung để được cấp thẻ BHYT năm 2021 (Tờ khai TK1, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao CMND).

- Riêng sinh viên có mã thẻ BHYT bắt đầu là ký tự: CN, HN, XD, GB, DT => Kiểm tra lại ở địa phương năm 2021 mình có được cấp thẻ BHYT không? Vì các trường hợp này được cấp thẻ miễn phí ở địa phương.

Sinh viên phản hồi cũng như cung cấp các thông tin còn thiếu tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/547968. Các giấy tờ bổ sung (Tờ khai TK1, bản photo sổ hộ khẩu, bản sao CMND) sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng CTSV (A.101).

Thời gian: đến 15 giờ ngày 22/12/2020. Sau thời gian này sinh viên KHÔNG phản hồi cũng như KHÔNG nộp giấy tờ bổ sung sẽ bị từ chối tham gia BHYT năm 2021.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

 

 

File đính kèm: