Skip to content Skip to navigation

Không gian chia sẻ - Buổi trò chuyện truyền cảm hứng số 10

MỘT PHÚT CHO ĐỜI "VERY GOOD"

1. Buổi tối trước khi đi ngủ, dành ra 1 phút để chuẩn bị gì?

2. Buổi sáng thức dậy, hành động trong vòng 1 phút để biến một ngày trở nên tuyệt vời?

3. Trong lúc bận rộn, hãy ngừng lại 1 phút để làm gì cân bằng công việc?

4. Trước khi bắt đầu học, dành ra 1 phút để đánh dấu trọng điểm ra sao?

Nếu bạn có thể biến những phương pháp trong buổi WETALK thành thói quen, tin rằng bạn sẽ làm chủ được cuộc đời mình. Nếu 1 phút còn tận dụng không xong, nói gì đến thành công? 1 phút bạn cảm thấy thấy bình thường nhưng tấm lòng không quyết định thì cũng sẽ vô cùng khó khăn. Hãy học cách quản lý tấm lòng để dễ dàng thực hiện được ước mơ dù chỉ là 1 phút

Hãy đến với chủ đề WeTalk số 10 với chủ đề "Một phút cho đời VERY GOOD" vào lúc

10:00 - 11:00, thứ 2 ngày 30/9/2019

15:00 - 16:00, thứ 2 ngày 30/9/2019

Tại: Phòng Không gian chia sẻ - A104

Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/LUxq2q6pJ8DS9zyMA