Skip to content Skip to navigation

Khảo sát TDTT Sinh viên Khóa 2020

Chào các bạn,

Để thúc đẩy phong trào TDTT Sinh viên Trường, xây dựng các CLB Đội TDTT trong Trường, P.CTSV thông báo đến sinh viên khóa 2020 thực hiện khảo sát về nhu cầu tập luyện TDTT và thành tích tập luyện, thi đấu.

Link Khảo sát: https://forms.gle/rgZdeFqDxrzpggTa7

Sinh viên thực hiện khảo sát trước ngày 18/10/2020.

Sinh viên đăng nhập tài khoản Email do trường cấp.

Sinh viên có thể thực hiện khảo sát nhiều môn TDTT bằng cách thực hiện khảo sát nhiều lần (mỗi môn một lần).