Skip to content Skip to navigation

Kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến

Chào các bạn sinh viên,

Phòng CTSV gửi các bạn kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến sau khi họp xét cấp lớp (file đính kèm).

Phòng CTSV cập nhật kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến đối với sinh viên không tham gia BHYT (file đính kèm)