Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 41/2015 - Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Lễ Tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2015.

Thời gian: thứ 7, ngày 19/12/2015

Địa điểm: Giảng đường 1 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm