Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 09/2019 - Đăng cai tổ chức môn cờ vua, cờ tướng Hội thao SV ĐHQG-HCM lần thứ XII năm 2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.