Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 04/2017 - Đăng cai tổ chức môn Cờ tướng - Cờ vua - Hội thao SV ĐHQG HCM Lần thứ XI

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.