Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2024 như sau:

- Thời gian: ngày 08/6/2024 - thứ 7 (cả ngày: sáng 3 khoa, chiều 3 khoa)

- Địa điểm: Hội trường A - Tòa nhà A - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Sinh viên xem kế hoạch và thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2024 đính kèm.