Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Lễ TN và trao bằng đợt 2 năm 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2023 như sau:

- Thời gian: ngày 28/11/2023 (cả ngày: dự kiến sáng 3 khoa, chiều 3 khoa, lịch chính thức của từng Khoa sẽ có thông báo sau).

- Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo - ĐHQG.

Về thời gian tổ chức cụ thể, Phòng Công tác Sinh viên sẽ có thông báo sau.