Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp Trường và Hướng dẫn tổ chức HNSV cấp Khoa năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp trường năm học 2018-2019 và Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp Khoa năm học 2018-2019.

Quý đơn vị, sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.