Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học - 9. Giấy khám sức khỏe

Giấy khám sức khỏe phải theo mẫu của thông tư 14/2013/TT-BYT.
Nhà trường có thể từ chối nhận nếu giấy khám sức khỏe không theo mẫu.

Sinh viên đến bệnh viện tuyến Quận, Huyện hoặc các Phòng khám đủ điều kiện khám sức khoẻ theo thông tư số 14 để khám sức khỏe.

MẪU DÀNH CHO NGƯỜI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN

MẪU DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI

 

 

Sinh viên gửi thắc mắc về hồ sơ nhập học (nếu có) tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotansv