Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học - 3. Giấy khai sinh (bản sao trích lục hoặc photo công chứng hợp lệ)

Bản sao trích lục giấy khai sinh được cấp tại UBND Phường Xã nơi đã cấp Giấy khai sinh bản chính. 
Giấy khai sinh Bản chính chỉ có duy nhất 1 bản. Trường KHÔNG nhận bản chính Giấy khai sinh.
Giấy khai sinh Bản sao trích lục được cấp nhiều bản. Trên giấy khai sinh bản sao trích lục có ghi BẢN SAO ( như mẫu sau)

Để xin cấp bản sao trích lục khai sinh, cần mang khai sinh bản chính đến UBND Xã Phường nơi đã cấp giấy khai sinh bản chính để làm bản sao trích lục
Nên trích lục sẵn 5 6 bản để dùng về sau.

(*) Mẫu sau là mẫu mới nhất, sinh viên có bản sao trích lục được cấp từ trước 2010 vẫn có thể nộp cho Trường.

Sinh viên gửi thắc mắc về hồ sơ nhập học (nếu có) tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotansv