Skip to content Skip to navigation

Hơn 1,5 tỷ đồng học bổng trao cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hơn 1,5 tỷ đồng học bổng trao cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đợt xét học bổng UIT Anti-Covid-19 lần thứ 6 năm 2021, Hội đồng Học bổng đã xét chọn 144 sinh viên nhận học bổng trên tổng số 280 hồ sơ đăng ký xét học bổng. Các bạn sinh viên đều là những trường hợp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, không ngừng vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhà trường mong tất cả SV của UIT nỗ lực, vượt khó, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường để hoàn thành kế hoạch học tập của mình.

Học bổng UIT Anti-Covid-19 hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được cấp cho các sinh viên thỏa các điều kiện như hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh COVID-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; Sinh viên hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế hoặc các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch COVID-19 gây ra. Ưu tiên sinh viên có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG UIT ANTI COVID-19 (Đợt 6)
             
STT MSSV HỌ TÊN LỚP HỆ ĐT KHOA GHI CHÚ
1 175209xx Đào Anh Quý ATTT2017 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
2 185211xx Lê Thị Hồng Ngọc MMTT2018 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
3 195212xx Trương Hồng Phương Anh MMTT2019 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
4 195213xx Đỗ Tiến Doanh ATTT2019 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
5 205201xx Phan Nguyễn Văn Duy MMTT2020 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
6 205204xx Trần Trí Đức ATTT2020 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
7 205214xx Phạm Văn Khánh ATTT2020 CQUI MMT&TT UIT AntiCovid
8 175207xx Nguyễn Hồng Nam MMCL2017 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
9 185204xx Ngô Tấn An MMCL2018.1 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
10 185205xx Phạm Trần Tiến Đạt ATCL2018.1 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
11 195215xx Nguyễn An Mai Hưng MMCL2019.1 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
12 195215xx Nguyễn Đức Hưng MMCL2019.1 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
13 205213xx Lê Công Hiếu MMCL2020 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
14 205220xx Phạm Bá Tín ATCL2020 CLC MMT&TT UIT AntiCovid
15 165217xx Đạo Trọng Phiên KTMT2016 CQUI KTMT UIT AntiCovid
16 205203xx Tạ Điền Minh Trí MTIO2020 CQUI KTMT UIT AntiCovid
17 205218xx Đặng Thái Thạch KTMT2020 CQUI KTMT UIT AntiCovid
18 185204xx Nguyễn Tiến Bảo MTCL2018.1 CLC KTMT UIT AntiCovid
19 185211xx Tô Quốc Nguyễn MTCL2018.2 CLC KTMT UIT AntiCovid
20 195213xx Châu Minh Đức MTCL2019.1 CLC KTMT UIT AntiCovid
21 195213xx Cao Phan Tiến Dũng MTCL2019.1 CLC KTMT UIT AntiCovid
22 195215xx Nguyễn Thị Cẩm Hướng MTCL2019.2 CLC KTMT UIT AntiCovid
23 195215xx Bùi Quốc Huy MTCL2019.2 CLC KTMT UIT AntiCovid
24 205210xx Hồ Viết Anh MTCL2020.1 CLC KTMT UIT AntiCovid
25 185201xx Nguyễn Dương Trúc Phương KHMT2018 CQUI KHMT UIT AntiCovid
26 185206xx Nguyễn Thị Hà KHMT2018 CQUI KHMT UIT AntiCovid
27 185215xx Nguyễn Nhật Trường KHMT2018 CQUI KHMT UIT AntiCovid
28 195218xx Lê Quang Minh KHMT2019 CQUI KHMT UIT AntiCovid
29 205200xx Nguyễn Hoài Nam KHNT2020 CQUI KHMT UIT AntiCovid
30 205206xx Đào Danh Đăng Phụng KHNT2020 CQUI KHMT UIT AntiCovid
31 185215xx Nguyễn Khánh Toàn KHTN2018 CNTN KHMT UIT AntiCovid
32 185215xx Phạm Xuân Trí KHTN2018 CNTN KHMT UIT AntiCovid
33 205200xx Lương Triều Vỹ KHTN2020 CNTN KHMT UIT AntiCovid
34 185203xx Đặng Hoàng Minh KHCL2018.1 CLC KHMT UIT AntiCovid
35 185206xx Trần Lê Duy KHCL2018.1 CLC KHMT UIT AntiCovid
36 185207xx Trần Việt Hoàng KHCL2018.1 CLC KHMT UIT AntiCovid
37 185209xx Phan Thị Kim Khoa KHCL2018.2 CLC KHMT UIT AntiCovid
38 185214xx Nguyễn Hoàng Thiên KHCL2018.3 CLC KHMT UIT AntiCovid
39 185216xx Nguyễn Nhật Tuấn KHCL2018.3 CLC KHMT UIT AntiCovid
40 195200xx Đỗ Thị Thanh Hiền KHCL2019.1 CLC KHMT UIT AntiCovid
41 195220xx Lê Vinh Quang KHCL2019.3 CLC KHMT UIT AntiCovid
42 195223xx Nguyễn Việt Thư KHCL2019.3 CLC KHMT UIT AntiCovid
43 195224xx Huỳnh Thiện Tùng KHCL2019.3 CLC KHMT UIT AntiCovid
44 205217xx Nguyễn Thanh Phúc KHCL2020.2 CLC KHMT UIT AntiCovid
45 205221xx Trần Phú Vinh KHCL2020.2 CLC KHMT UIT AntiCovid
46 185206xx Đỗ Hùng Dũng KHDL2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
47 185207xx Võ Trung Hiếu KHDL2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
48 185212xx Nguyễn Hữu Phát CNTT2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
49 185214xx Trần Quốc Thành CNTT2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
50 185216xx Đỗ Quốc Vinh CNTT2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
51 185216xx Huỳnh Nhật Khánh CNTT2018 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
52 195219xx Phan Thị Oanh KHDL2019 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
53 195220xx Thị Kim Phương CNTT2019 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
54 195221xx Lê Đức Thắng CNTT2019 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
55 195222xx Nguyễn Phương Thảo KHDL2019 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
56 205205xx Đặng Thị Thúy Hồng KHDL2020 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
57 205216xx Nguyễn Ngọc Hà My KHDL2020 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
58 205220xx Đỗ Phạm Phúc Tính KHDL2020 CQUI KH&KTTT UIT AntiCovid
59 195211xx Phạm Vĩ CNCL2019.1 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
60 195214xx Kha Di Hiền CNCL2019.2 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
61 195221xx Đỗ Tài CNCL2019.3 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
62 195223xx Ngô Hồ Bích Trâm CNCL2019.3 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
63 205210xx Nguyễn Đức Hương Bang CNCL2020.1 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
64 205217xx Bùi Ngọc Tuyết Nhi CNCL2020.2 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
65 205219xx Huỳnh Hoài Thương CNCL2020.2 CLC KH&KTTT UIT AntiCovid
66 175206xx Trần Vĩnh Khiêm CTTT2017 CTTT HTTT UIT AntiCovid
67 185212xx Nguyễn Duy Phương CTTT2018 CTTT HTTT UIT AntiCovid
68 195224xx Chế Nguyễn Minh Tùng CTTT2019.2 CTTT HTTT UIT AntiCovid
69 205212xx Trần Nhân Đức CTTT2020 CTTT HTTT UIT AntiCovid
70 205218xx Phạm Hà Minh Quyên CTTT2020 CTTT HTTT UIT AntiCovid
71 205219xx Nguyễn Minh Thành CTTT2020 CTTT HTTT UIT AntiCovid
72 175202xx Lê Tăng Có HTTT2017 CQUI HTTT UIT AntiCovid
73 175205xx Phan Thị Long Huệ TMĐT2017 CQUI HTTT UIT AntiCovid
74 185200xx Phùng Mỹ Liên TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
75 185203xx Lê Văn Thắng TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
76 185204xx Nguyễn Giao Ban HTTT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
77 185204xx Phù Hoài Bão TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
78 185206xx Nguyễn Thị Thùy Dương TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
79 185212xx Nguyễn Thị Huỳnh Như TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
80 185214xx Nguyễn Thị Thành TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
81 185215xx Đỗ Thị Kim Tồn TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
82 185215xx Nguyễn Trần Thị Bích Trâm TMĐT2018 CQUI HTTT UIT AntiCovid
83 195201xx Nguyễn Thị Hằng Nga TMĐT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
84 195203xx Đặng Vũ Phương Uyên KHMT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
85 195215xx Phạm Quốc Hùng KTMT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
86 195221xx Từ Văn Quang TMĐT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
87 195223xx Tần Thùy Trang HTTT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
88 195225xx Hồ Thị Thanh Vân TMĐT2019 CQUI HTTT UIT AntiCovid
89 205207xx Nguyễn Hữu Thắng HTTT2020 CQUI HTTT UIT AntiCovid
90 205220xx Dương Thị Tính TMĐT2020 CQUI HTTT UIT AntiCovid
91 205221xx Hà Danh Tuấn HTTT2020 CQUI HTTT UIT AntiCovid
92 175205xx Trần Quốc Hoàng HTCL2017.2 CLC HTTT UIT AntiCovid
93 185216xx Đinh Hoàng Tùng HTCL2018.2 CLC HTTT UIT AntiCovid
94 195212xx Lê Thị Hồng Cúc HTCL2019.1 CLC HTTT UIT AntiCovid
95 195215xx Nguyễn Thị Hương TMCL2019.1 CLC HTTT UIT AntiCovid
96 195216xx Nguyễn Huỳnh Minh Huy TMCL2019.1 CLC HTTT UIT AntiCovid
97 205207xx Đỗ Huỳnh Mỹ Tâm HTCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
98 205207xx Trần Văn Thế HTCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
99 205208xx Đặng Thị Kim Yến TMCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
100 205208xx Hồ Bảo An HTCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
101 205217xx Đoàn Trần Quỳnh Như TMCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
102 205220xx Phan Phi Thuyền TMCL2020 CLC HTTT UIT AntiCovid
103 195215xx Nguyễn Thành Hiếu PMCL2019.2 CLC CNPM UIT AntiCovid
104 195221xx Nguyễn Xuân Son PMCL2019.3 CLC CNPM UIT AntiCovid
105 195224xx Lê Thanh Tuấn PMCL2019.3 CLC CNPM UIT AntiCovid
106 205205xx Nguyễn Khánh Huyền PMCL2020.1 CLC CNPM UIT AntiCovid
107 205205xx Trịnh Gia Huy ATTN2020 KSTN MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
108 185211xx A Nguyễn Thị Yến Nhi MMTT2018 CQUI MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
109 195210xx Lê Nguyễn Minh Trung MMTT2019 CQUI MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
110 195223xx Phạm Thị Thanh Thủy MMTT2019 CQUI MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
111 205202xx Phạm Văn Ngọ ATTT2020 CQUI MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
112 205220xx Phạm Trọng Tín MMTT2020 CQUI MMT&TT VNU (tài trợ 1 phần)
113 185210xx Huỳnh Xuân Min KTMT2018 CQUI KTMT VNU (tài trợ 1 phần)
114 195203xx Trần Duy Quốc Việt KTMT2019 CQUI KTMT VNU (tài trợ 1 phần)
115 205204xx Trần Tuấn Đạt KTMT2020 CQUI KTMT VNU (tài trợ 1 phần)
116 205212xx Trần Ánh Dương KTMT2020 CQUI KTMT VNU (tài trợ 1 phần)
117 205214xx Phan Mạnh Khương KTMT2020 CQUI KTMT VNU (tài trợ 1 phần)
118 185206xx Lã Trường Hải KHMT2018 CQUI KHMT VNU (tài trợ 1 phần)
119 195214xx Huỳnh Thị Mỹ Duyên KHMT2019 CQUI KHMT VNU (tài trợ 1 phần)
120 195224xx Phan Tung KHMT2019 CQUI KHMT VNU (tài trợ 1 phần)
121 205220xx Phan Tấn Thương KHNT2021 CQUI KHMT VNU (tài trợ 1 phần)
122 185214xx Nguyễn Văn Tiến KHTN2018 CNTN KHMT VNU (tài trợ 1 phần)
123 185208xx Mund Sour As Na Huy CNTT2018 CQUI KH&KTTT VNU (tài trợ 1 phần)
124 185208xx Trần Đình Kha KHDL2018 CQUI KH&KTTT VNU (tài trợ 1 phần)
125 195219xx Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi CNTT2019 CQUI KH&KTTT VNU (tài trợ 1 phần)
126 205212xx Phạm Tiến Dương KHDL2020 CQUI KH&KTTT VNU (tài trợ 1 phần)
127 185200xx Lữ Thị Ngọc Hiền HTTT2018 CQUI HTTT VNU (tài trợ 1 phần)
128 185201xx Bùi Thúy Vi TMĐT2018 CQUI HTTT VNU (tài trợ 1 phần)
129 185211xx Lê Duy Minh HTTT2018 CQUI HTTT VNU (tài trợ 1 phần)
130 185216xx Lê Thị Kim Vinh TMĐT2018 CQUI HTTT VNU (tài trợ 1 phần)
131 195223xx Nguyễn Thái Toàn HTTT2019 CQUI HTTT VNU (tài trợ 1 phần)
132 185202xx Nguyễn Văn Dương KTPM2018 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
133 185203xx Hồ Công Thành KTPM2018 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
134 185216xx Lê Xuân Tùng KTPM2018 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
135 195202xx Lê Hoàng Phú KTPM2019 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
136 195220xx Nguyễn Trọng Phúc KTPM2019 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
137 195220xx Lương Thiện Phước KTPM2019 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
138 205201xx Nguyễn Văn Hên KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
139 205203xx Nguyễn Thái Hoàng KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
140 205207xx Châu Vĩnh Sinh KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
141 205208xx Trần Ngọc Tiến KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
142 205208xx Huỳnh Thế Vĩ KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
143 205217xx Lê Hải Phong KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
144 205217xx Nguyễn Nhật Hoàng Quân KTPM2020 CQUI CNPM VNG (tài trợ 1 phần)
             
  Danh sách gồm 144 sinh viên