Skip to content Skip to navigation

[Hội thao sinh viên 2018] Thông báo Đăng ký tham gia

THÔNG BÁO
Về việc Đăng ký tham gia 
Hội thao Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin 
Lần thứ XII - Năm 2018

 

Phòng Công tác Sinh viên (P. CTSV) thông báo đến sinh viên Trường về việc đăng ký tham gia Hội thao Sinh viên Trường lần thứ XII – năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Đối tượng tham gia

 • Vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu là sinh viên hệ đào tạo chính qui của Trường ĐH Công nghệ Thông tin. Sinh viên đang bảo lưu kết quả học tập, hoặc thuộc diện xử lý học vụ không được tham gia thi đấu;
 • Phải có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu;
 • Sinh viên đăng ký tham gia thi đấu theo Khoa;
 • Một VĐV có thể thi đấu nhiều môn nhưng phải tuân thủ lịch thi đấu của Ban Tổ chức.

2. Thời gian và địa điểm thi đấu
2.1. Thời gian

 • Thời gian thi đấu: từ 15/10/2018 – 30/11/2018.
 • Tổng kết và trao giải Hội thao: ngày 01/12/2018.

2.2. Đia điểm thi đấu (Dự kiến)

 • Bóng đá nam: Sân cỏ nhân tạo.
 • Bóng rổ, cầu lông: Nhà học TDTT Trường ĐH TDTT Tp.HCM
 • Các môn còn lại: Trường ĐH CNTT

II. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU
1. Các môn thi đấu
Bao gồm 8 môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, thể thao điện tử, cụ thể như sau:
1.1. Bóng đá nam, nữ

 • Nam: 5 người / đội, số lượng đăng ký tối đa cho mỗi đội là 12 người, số lượng đội được phân bổ theo bảng sau:

KHOA/ BỘ MÔN SL SV SL ĐỘI PHÂN BỔ CHO TỪNG KHÓA
2014 2015 2016 2017 2018
KHMT 646 5 1 1 1 1 1
KTMT 661 5 1 1 1 1 1
CNPM 817 6 1 1 1 1 2
HTTT 805 6 1 1 1 1 2
MMT&TT 927 6 1 1 1 1 2
KH&KTTT 502 4 0 1 1 1 1
TỔNG 4358 32  

 

 • Nữ: 5 người / đội, số lượng đăng ký tối đa cho mỗi đội là 12 người, mỗi khoa tối đa 2 đội.

1.2. Bóng chuyền nam, nữ: 6 người / đội, số lượng đăng ký tối đa cho mỗi đội là 12 người, mỗi khoa tối đa 2 đội.
1.3. Bóng rổ nam: 3 người / đội, số lượng đăng ký tối đa cho mỗi đội là 06 người, mỗi khoa tối đa 2 đội.
1.4. Cầu lông: đơn nam, đơn nữ, đôi nam.
1.5. Bóng Bàn: đơn nam, đơn nữ.
1.6. Cờ vua: nam, nữ.
1.7. Cờ tướng: nam, nữ.
1.8. Thể thao điện tử: liên minh huyền thoại, FIFA.
* Nội dung liên minh huyền thoại: mỗi đội gồm 5 - 7 thành viên, Các thành viên của đội có thể khác khoa. Khoa/ Bộ môn quản lý đội sẽ căn cứ vào Khoa/Bộ môn của đội trưởng (MSSV của sinh viên đăng ký).

2. Điều lệ thi đấu: Áp dụng Điều lệ do Ban Tổ chức Hội thao Sinh viên Trường ĐH CNTT lần thứ XI năm 2018 ban hành.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ – LỆ PHÍ THAM GIA
1. Lệ phí tham gia

 • Các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam: 300.000đ/đội.
 • Bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, bóng rổ nam: 200.000đ/đội.
 • Các môn còn lại: 30.000đ/nội dung/ VĐV.

2. Thông tin Trưởng Đoàn, Phụ trách đăng ký  HỌ TÊN EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
CNPM Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
Đỗ Thành Lộc 16520675@gm.uit.edu.vn 0769423567 Phụ trách đăng ký
Thái Thị Phương Lan 16520653@gm.uit.edu.vn 01653734466 Phụ trách thu lệ phí
MMT&TT Trần Tuấn Dũng dungtrt@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
Đinh Thanh Tùng 16521393@gm.uit.edu.vn 0978941876 Phụ trách đăng ký
Võ Huỳnh Hữu Sang 17520981@gm.uit.edu.vn 0338720647 Phụ trách đăng ký
KHMT Phạm Thị Thanh Uyên uyenptt@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
       
       
KH&KTTT Võ Tấn Khoa khoavt@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
Lê Trung Kiên 16520620@gm.uit.edu.vn 0354188383 Phụ trách đăng ký
HTTT Lê Bảo Uyên uyenlb@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
Nguyễn Hồng Phương 16520968@gm.uit.edu.vn 0379093991 Phụ trách đăng ký
Trương Minh Dương 16520274@gm.uit.edu.vn 0917067877 Phụ trách đăng ký
Lê Duy Tân 16521074@gm.uit.edu.vn 0968266684 Phụ trách đăng ký
KTMT Trần Hoàng Lộc locth@uit.edu.vn   Trưởng Đoàn
Vũ Thị Hồng Nhung 17520863@gm.uit.edu.vn 01678862648 Phụ trách đăng ký

3.Cách thức và Thời gian đăng ký
3.1. Cách thức đăng ký và đóng lệ phí

 • Đối với môn đồng đội (Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ): Sinh viên đăng ký trực tiếp và đóng lệ phí cho các Trưởng Đoàn, phụ trách đăng ký của Khoa.
 • Đối với môn cá nhân (Bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, Esports): Sinh viên đăng ký tại link: Đăng ký tham gia Hội thao sinh viên UIT 2018 và đóng lệ phí cho Trưởng Đoàn, phụ trách đăng ký của Khoa mà sinh viên theo học

3.2. Thời gian đăng ký 
Sinh viên Đăng ký và đóng lệ phí từ ngày ra thông báo đến 13h00 ngày 12/10/2018. 
 Sau thời gian này, sinh viên chưa hoàn thành lệ phí sẽ không được tham gia thi đấu.

Thông tin chi tiết về việc tham gia Hội thao Sinh viên Trường lần thứ XI năm 2018, liên hệ: Dương Phi Long – Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.101), Email: longdp@uit.edu.vn số điện thoại: (08) 37252002 – 116.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường để sinh viên chủ động đăng ký tham gia, tập luyện và thi đấu Hội thao Sinh viên Trường lần XII năm 2018.