Skip to content Skip to navigation

Hội thảo Khoa học ứng dụng Công nghệ sáng tạo

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần 1 năm 2013.

Thời gian nhận bài tóm tắt đến hết ngày 10/6/2013.

Thời gian nhận bài hoàn chỉnh đến hết ngày 20/6/2013

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.


Tập tin đính kèm: 464_TB_STTTT, 22_5_2013.PDF