Skip to content Skip to navigation

Hội nghị Công tác Sinh viên năm 2016

Sáng ngày 11/3/2016, Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội nghị Công tác Sinh viên năm 2016. Hội nghị có sự tham gia của PGS. TS. Vũ Đức Lung – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy cô đại diện lãnh đạo khoa/bộ môn và các thầy cô hiện đang là cố vấn học tập của các lớp.

Hội nghị Công tác Sinh viên được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vai trò, nhiệm vụ của công tác sinh viên trong tổng thể quá trình thực hiện chiến lược chung của toàn trường; triển khai đến các đơn vị nội dung, quy trình làm việc; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị cùng góp ý, hiến kế cho các hoạt động công tác sinh viên của Trường trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Vũ Đức Lung đã nhấn mạnh vai trò của công tác sinh viên trong việc theo dõi, hỗ trợ các hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên tại trường. Đặc biệt các hoạt động công tác sinh viên sẽ góp phần trong việc nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của sinh viên trường. PGS. TS. Vũ Đức Lung đề nghị Phòng Công tác Sinh viên, lãnh đạo các khoa/bộ môn và đội ngũ cố vấn học tập chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược đã được phân công đồng thời không ngừng hiến kế, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của công tác sinh viên Trường.

Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của thầy cô đại diện lãnh đạo các khoa/bộ môn và thầy cô hiện là cố vấn học tập của các lớp. Các ý kiến tập trung vào việc phân công nghĩa vụ và quyền lợi của cố vấn học tập, phát huy tối đa nguồn dữ liệu thông tin sinh viên hiện có của trường trong việc theo dõi hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên. Thầy cô tham gia Hội nghị cũng đã góp ý chi tiết thang điểm đánh giá công tác sinh viên từng đơn vị. Thang điểm này dự kiến sẽ được hoàn thiện và ban hành vào đầu năm học 2016 - 2017

Đại diện Phòng Công tác Sinh viên, ThS. Nguyễn Văn Toàn đã phản hồi thắc mắc và tiếp thu các ý kiến đóng góp của thầy cô tham dự Hội nghị. Dịp này, Phòng Công tác Sinh viên cũng triển khai quy trình tiếp nhận, tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên từ các đơn vị doanh nghiệp và triển khai bảng điểm đánh giá hoạt động công tác sinh viên của các đơn vị theo từng năm học.

Hội nghị Công tác Sinh viên sẽ được tổ chức hằng năm nhằm duy trì và phát huy vai trò, nhiệm vụ của công tác sinh viên trong tổng thể quá trình thực hiện chiến lược chung của toàn trường.