Skip to content Skip to navigation

Học bổng Vừ A Dính 2019

P.CTSV thông báo học bổng Vừ A Dính cho sinh viên dân tộc thiểu số. 
Chi tiết các bạn xem file đính kèm.

SV nộp hồ sơ tại phòng A101 trước ngày 05/9/2019
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại đây.