Skip to content Skip to navigation

Học bổng UIT Anti Covid Đợt 6 - Tháng 7/2021

 

Chào các bạn!
Để nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (từ tháng 4/2021). Nhà trường thông báo tiếp tục xét hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thông qua học bổng "UIT ANTI-CIVID-19" Đợt thứ 6.
Sinh viên có nhu cầu nhận Học bổng  "UIT ANTI-CIVID-19" đăng ký tại đây: https://forms.gle/wA9r2VcEghYXYczH6 

Thời gian thực hiện đăng ký đến hết ngày 27/7/2021.
Nếu có thắc mắc sinh viên có thể hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/551310 hoặc email ctsv@uit.edu.vn

Nếu sinh viên không đề nghị hỗ trợ học bổng thì không cần điền khảo sát này.