Skip to content Skip to navigation

Học bổng tuyển sinh học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Phòng CTSV thông báo danh sách các bạn sinh viên tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh của học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 và danh sách các bạn không được tiếp tục nhận học bổng. Chi tiết các bạn xem file đính kèm.