Skip to content Skip to navigation

Học bổng Toshiba 2020

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình học bổng Toshiba 2020 dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối và học viên cao học.
Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên A101 trước ngày 11/9/2020