Skip to content Skip to navigation

Học bổng Toshiba 2019

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình học bổng Toshiba 2019 dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối và học viên cao học.
Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại - A125 (Liên hệ: Chuyên viên Mỹ Hạnh). Hạn chót nộp hồ sơ: 23/8/2019