Skip to content Skip to navigation

Học bổng toàn phần của Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM

Tiếp nối chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật năm học 2019-2020 do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood tài trợ. Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (QPT) sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật năm 2020-2021 cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, và Khoa Y thuộc ĐHQG-HCM với nội dung như sau:

1. Đối tượng - Tiêu chí học bổng:

 • Là sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên và Khoa Y thuộc ĐHQG-HCM;
 • Sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
 • Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương đang sinh sống;
 • Kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2019-2020;
 • Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2019-2020;

* Ưu tiên sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật của tất cả các ngành đang theo học tại các trường thành viên ĐHQG-HCM.

2. Giá trị học bổng toàn phần:Tùy vào năm học hiện tại sinh viên đang theo học, sẽ có những giá trị học bổng khác nhau bắt đầu từ năm học 2020-2021, cụ thể giá trị học bổng như sau:

 • Sinh viên năm 1: 50.000.000 triệu đồng/suất (Năm mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 2: 30.000.000 triệu đồng/suất (Ba mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 3: 20.000.000 triệu đồng/suất (Hai mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 4 và năm 5,6: 10.000.000 triệu đồng/suất (Mười triệu đồng).

Sinh viên sẽ nhận giá trị học bổng hằng năm liên tục cho đến hết giá trị học bổng

3. Hồ sơ học bổng bao gồm:

 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh, có xác nhận cha và mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp.
 • Thư giới thiệu của Khoa/Phòng Công tác sinh viên/ Trường đang theo học.
 • Bản photo CMND/thẻ căn cước và thẻ sinh viên.
 • Sổ hộ nghèo/Giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương (nếu có).
 • Bảng điểm của năm học & học kỳ gần nhất, hoặc điểm trúng tuyển năm 2020.

Hồ sơ sinh viên nộp tại phòng Công tác Sinh viên A101 trước ngày 20/12/2020