Skip to content Skip to navigation

Học bổng Sài gòn Coop năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên thông tin học Bổng Sài gòn Coop năm 2013.

Đối tượng:

- Sinh viên trúng tuyển Đại học năm 2013.

- Sinh viên năm 2 trở đi có điểm trung bình tích lũy năm học vừa qua đạt từ 7.00 trở lên (không có môn nào thi lại).

Hạn chót nộp hồ sơ: 9 giờ 30 ngày 23/9/2013. Tại phòng A101

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

 


Tập tin đính kèm: CV_TB_Saigon Coop_2013.doc
Tập tin đính kèm: Don du tuyen.doc