Skip to content Skip to navigation

Học bổng Posco 2021- 1000USD/suất

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park; Năm 2021, Quỹ học bổng POSCO TJ Park thông báo tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên ĐHQG-HCM. Nội dung chi tiết như sau:

 1. Số lượng học bổng: 10 suất. 
 2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/ suất.
 3. Điều kiện xét tuyển:
 • Là sinh viên đang học đại học năm 2 đến năm 3 hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM.
 • Có điểm trung bình học tập HK2 2019-2020 và HK1 2020-2021 từ 8,5 trở lên và không có môn học thi lại. Điểm rèn luyện từ 80 trở lên.
 • Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2021-2022.
 • Ưu tiên sinh viên đã đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách HK2 2020-2021
 • Ưu tiên SV học tốt tiếng Anh, học bổng sẽ có vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu)
 • Bảng điểm học tập, điểm rèn luyện, có xác nhận của trường.
 • Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích.

Sinh viên vui lòng gửi hồ sơ theo hướng dẫn về Phòng Công tác Sinh viên vào sáng ngày 28/10/2021.

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

 • Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu) (Data sheet for Student), Bảng List of recipients, Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích, Sinh viên gửi file và bản scan về email ctsv@uit.edu.vn .
 • Bảng điểm học tập: SV đăng ký website P.ĐTĐH sau đó liên hệ P.ĐTĐH để thanh toán phí (nếu có) và nhờ chuyển qua P.CTSV. Phòng CTSV sẽ thông báo lại sau về việc sử dụng bảng điểm HK nào. Sinh viên vui lòng theo dõi thông báo cập nhật rồi mới đăng ký bảng điểm học tập. 
 • Bảng điểm rèn luyện: SV đăng ký website P.CTSV, Phòng sẽ chuyển vào hồ sơ HBSV. Khi đi học SV liên hệ lại phòng.
 • Hồ sơ giấy Phòng CTSV sẽ liên hệ các bạn nộp sau.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại: https://forum.uit.edu.vn/node/553723

Cập nhât điều kiện:
- Đối với SV năm 2, sẽ tính điểm trung bình HK1 2020-2021 và HK2 2020-2021
- Đối với SV năm 3 vẫn giữ nguyên điều kiện theo thông báo.
P.CTSV gia hạn nộp hồ sơ đến ngày 7/11/2021