Skip to content Skip to navigation

Học bổng Posco 2020 - 1000USD/suất

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park; Năm 2020, Quỹ học bổng POSCO TJ Park thông báo tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên ĐHQG-HCM. Nội dung chi tiết như sau:

 1. Số lượng học bổng: 10 suất. Mỗi trường đề cử không quá 04 hồ sơ.
 2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/ suất.
 3. Điều kiện xét tuyển:
 • Là sinh viên đang học đại học năm cận cuối hoặc năm cuối hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM.
 • Có điểm trung bình năm học 2019 - 2020 từ 8,5 trở lên và không có môn học thi lại.
 • Điểm rèn luyện từ 80 trở lên.
 • Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2019-2020.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu)
 • Bảng điểm học tập, điểm rèn luyện năm học 2019 – 2020, có xác nhận của trường.
 • Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích.

Sinh viên vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên A101 trước ngày 28/9/2020.Attached Files