Skip to content Skip to navigation

Học bổng Pony Chung 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên học bổng Pony Chung 2013 như sau:

Số lượng : 30 suất ( toàn ĐHQG) , ĐHCNTT: 02 suất

Giá trị học bổng : 500 USD/suất

Điều kiện xét tuyển:

-Là sinh viên năm thứ 3 trở đi đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung của ĐHQG-HCM.

-Có kết quả học tập năm học 2012 – 2013 từ loại giỏi trở lên

-Có tư cách đạo đức tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa

-Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2013-2014

Đối tượng ưu tiên:

-Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

-Sinh viên năm cuối có định hướng học Thạc sỹ tại Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp (đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TOEFL 550, IELTS 5,5 hoặc tương đương).

Hồ sơ gồm:

-Phiếu thông tin – Data Sheet: mỗi sinh viên 01 bản (theo mẫu), có dán ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng

-Kết quả học tập: bảng điểm năm học 2012-2013, có xác nhận của trường

-Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác định của địa phương).

-Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

-Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động - phong trào.

Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên ( A.101) từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 11/11/2013.