Skip to content Skip to navigation

[HỌC BỔNG] - NK LEE 5.400.000Đ/SV/Quý

Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM triển khai chương trình học bổng NK LEE với giá trị học bổng 5.400.000đ/SV/Quý.
1. Điều kiện nhận học bổng:
- Có đăng ký nhận học bổng theo thông báo https://forum.uit.edu.vn/node/534718
- SV có hoàn cảnh khó khăn
- Học lực Trung bình Khá, Điểm rèn luyện Khá trở lên
2. Hồ sơ: theo thông báo đính kèm
3. Thời gian nhận hồ sô đến hết ngày 12/8/2019
Chi tiết SV vui lòng xem file đính kèm.