Skip to content Skip to navigation

Học bổng HUFS mùa hè 2019

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình học bổng HUFS mùa hè 2019 từ trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem nội dung bên dưới và tại link: https://qhdn.uit.edu.vn/vi/bai-viet/...fs-mua-he-2019

Hồ sơ xin vui lòng nộp bản cứng tại phòng A125 - Phòng Quan hệ Đối ngoại (liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh) và nộp bản mềm qua email: hanhtm@uit.edu.vn

Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 05/04/2019 (Thứ Sáu)

Attached Files