Skip to content Skip to navigation

[HỌC BỔNG] - Học bổng Posco TJ Park năm 2019

P.CTSV thông báo học bổng Posco TJ Park năm 2019:
1. Số lượng học bổng: 10 suất cho toàn ĐHQG-HCM
2. Giá trị học bổng: 1.000 USD/ suất.
3. Điều kiện xét tuyển:
Có đăng ký học bổng theo thông báo https://forum.uit.edu.vn/node/534718
- Là sinh viên đang học đại học năm cận cuối hoặc năm cuối hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM.
- Có điểm trung bình năm học 2018 - 2019 từ 8,5 trở lên và không có môn học thi lại.
- Điểm rèn luyện từ 80 trở lên.
- Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng POSCO TJ Park năm 2018.
- Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2019-2020.
4. Hồ sơ gồm:
- Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu)
- Bảng điểm năm học 2018 – 2019, có xác nhận của trường.
- Bảng photo các Giấy khen, chứng nhận về thành tích.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/8/2019 tại Phòng A101