Skip to content Skip to navigation

Học bổng Học bổng GEMS-University dành cho nữ SV năm 1,2 của UIT

Chào các bạn!
Sau khi kết thúc đợt 1, sau khi phỏng vấn thì UIT dự kiến sẽ có 1-2 suất học bổng Học bổng GEMS-University. Số lượng học bổng còn dư nên các bạn tiếp theo có thể nộp hồ sơ.
---
Chi tiết học bổng ở file đính kèm:
- Giá trị học bổng: 20 triệu/năm học. Nếu SV có kết quả học tập tốt thì sẽ được cấp vào các năm tiếp theo
- Nữ sinh viên học tất cả các ngành của UIT đều được nộp học bổng
- Học bổng dành cho SV năm 1, năm 2
- Hạn nộp: Càng sớm càng tốt vì có hồ sơ thì bên họ sẽ xét. Dự kiến trước Tết sẽ kết thúc nhận hồ sơ.

Chi tiết các bạn có thể hỏi tại đây hoặc email ctsv@uit.edu.vn