Skip to content Skip to navigation

Học bổng Anti Covid 19 - Quỹ 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên UIT

Nhà trường thông báo tiếp tục xét hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
Các bạn có nhu cầu nhận học bổng vui lòng đăng ký tại link https://forms.gle/DVww5ZWLvgoAn3yE7
Các bạn đã đăng ký ở link cũ, vui lòng đăng ký lại chi tiết theo link trên.
Các bạn đã được cấp xét học bổng sẽ không được ưu tiên xét tiếp ở đợt này.

Hạn đăng ký đến hết ngày 31/7/2020