Skip to content Skip to navigation

Học bổng Anti Covid 19 (đợt 3) - Quỹ 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên UIT

Chào các bạn,

Nhà trường thông báo tiếp tục xét hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 (đợt 3)
Các bạn có nhu cầu nhận học bổng vui lòng đăng ký tại link https://forms.gle/DVww5ZWLvgoAn3yE7
Các bạn đã được cấp xét học bổng những đợt trước sẽ không được ưu tiên xét tiếp ở đợt này.

Hạn đăng ký đến hết ngày 15/3/2021

Chi tiết sinh viên liên hệ tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/549345